Vi ser at mange vegrer seg for å komme til faste kontroller.

Vi opprettholder driften som vanlig.

Smittepresset ved Tingvoll legesenter er ikke større enn andre steder.

Vi sorterer ut luftveisinfeksjoner til andre lokaler for å hindre smitte.