Dersom du har fått luftveissymptomer: hold deg hjemme. Har du behov for legehjelp for luftveisinfeksjoner,kontakt oss på sms eller telefon. Ikke møt opp på legesenteret.Ta kontakt med legesenteret på telefon eller sms for ny time. www.tlege.no